Beta Pet Health | BetaVerse Student Team
Beta Pet Health | BetaVerse Student Team
Beta Pet Health | BetaVerse Student Team
Beta Pet Health | BetaVerse Student Team

Küçük Bir Adım Bile Büyük
Bir Fark Yaratabilir

Beta Pet Health olarak, öğrencilerin hayvan sağlığına ve çevre sağlığına olan duyarlılıklarını artırmak ve onları bu konularda bilinçlendirmek için çalışıyoruz. Bu amaçla, üniversitelerde faaliyet gösteren BetaVerse Student Team adlı öğrenci temsilcilikleri programımızı başlattık.
BetaVerse Student Team, hayvan sağlığı ve çevre sağlığına ilgi duyan öğrencilerin bir araya gelerek oluşturdukları bir topluluktur. Programımız, öğrencilerin bu alanda eğitim almasını, farkındalık yaratmasını ve bu konuda proje ve etkinlikler düzenlemesini sağlar.

Öğrenci Temsilcilikleri
Başvuru Formu

    CV Yükle*

    5mb .pdf-.jpg

    Beta Pet Health | BetaVerse Student Team

    BetaVerse Student Team